Kruge 9 (sjedište), 10000 Zagreb, Hrvatska

Berislavićeva 19/1 (ured), 10000 Zagreb, Hrvatska

fahrenheit@fahrenheit.hr

Daniel Vuković, Kreativni direktor

+385 98 9501 659

vukovic@fahrenheit.hr

Hrvoje Škurla, Kreativni direktor

+385 98 553 996

skurla@fahrenheit.hr

Tomislav Presečki

+385 98 298 158

pres@fahrenheit.hr

fahrenheit@fahrenheit.hr